تهویه دماوند

تولید کننده انواع چیلر و دستگاه تهویه مطبوع

نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش تهویه مطبوع هیوندای کره جنوبی در ایران

یکی از قسمتهای اصلی یك سیستم تبرید اواپراتور می‌باشد. نتیجه و عملكرد یك دستگاه تبرید از اواپراتور گرفته می‌شود یعنی گاز مبرد كه از كمپرسور و كندانسور گذشته به صورت پودر مایع وارد اواپراتور می‌شود و شروع به تبخیر می‌شود. در نتیجه گرمای محیط اطراف خود را جذب كرده و اطراف خود را سرد می‌كند.
اواپراتورها، كلاً از نظر تبخیر به دو دسته تقسیم می‌كنند.

 - اواپراتورهای انبساط مستقیم.
- اواپراتورهای انبساط غیر مستقیم.
    در طریقة اول اواپراتور مستقیماً در داخل محفظه و موادیست كه باید سرد شوند مثل فریزرها و یخچال‌های خانگی و پكیج و كولرهای گازی که به آنها کویل های انبساط مستقیم یا کویل های DX (Direct Expantion) نیز می گویند.
    در طریقه دوم از یك سیال واسطه استفاده می‌شود. بدین صورت كه در اثر تماس سیال با اواپراتور سیال خنك می‌شود و این سرما را با خود به محلی كه باید سرد شود منتقل می‌سازد. از این نوع اواپراتور بیشتر در چیلر استفاده می‌شود.