تهویه دماوند

تولید کننده انواع چیلر و دستگاه تهویه مطبوع

نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش تهویه مطبوع هیوندای کره جنوبی در ایران

کنترل های کمپرسور
تجهیزات دیگری در مدارهای چیلر جهت کنترل فشار رانش و مکش و روغن در نظر می گیرند که
مهمترین آنها بشرح زیر می باشد.
کنترل فشار روغن:
این کنترل جهت ایمنی موتور از لحاظ روغنکاری مورد استفاده قرار می گیرد و چنانچه فشار
روغن در حد خطرناکی پایین بیاید. بطور اتوماتیک مدار برق کمپرسور قطع می شود. بعضی از
کنترل های روغن قابل تنظیم و بعضی دیگر فقط برای فشار معینی طراحی گردیده اند.
کنترل فشار رانش و مکش کمپرسور HIGH & LOW PRESSURE
این کنترل جهت قطع کردن برق موتور کمپرسور در فشارهای بالاتر از حد نرمال و فشارهای
پایین تر از حد نرمال بکار می رود. تابلو برق چیلر چنان طراحی می شود که فاز بوبین کنتاکتور از مسیر
این کنترل می گذرد و با وصل و یا قطع بودن کنترل نامبرده برق بوبین کنتاکتور ور در نتیجه برق چیلر
وصل و یا قطع می شود.