کویل

مجموعه تهویه دماوند مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات اتوماتیک ساخت کویل می باشد که از دیرباز تا کنون با بکار گیری نوین ترین روش های طراحی و ساخت، انواع کویل های آبی (گرمایی و سرمایی)، کویل DX ، کویل بخار و کویل های کندانسوری را در ابعاد و ظرفیت های مختلف را تولید کرده. از آنجایی که کویل ها یکی از مهمترین اجزا در دستگاه های تهویه مطبوع می باشند نیاز به محاسبات و اجرا دقیق داشته که تهویه دماوند، پیش از ساخت با برسی کیفیت مواد اولیه مانند مس و آلومینیوم از نظر ترمودینامیکی، خلوص و تست های تخریب در آزمایشگاه های خود و پس از سا خت با انجام تست فشار، ۱/۵ برابر فشار کاری اطمینان حاصل می نماید.

 

 

کویل های طراحی شده رفته به محیط نصب شده می تواند از آلومینیوم با روکش Hydrofilicبرای جلوگیری از خوردگی ساخته شود تا سبب افزایش عمر کویل در شرایط نا مناسب محیطی شود.

قین

 

کویل آبی (سرمایی و گرمایی)

در این نوع کویل ها سیال جاری رد لوله ها آب می باشد که بسته به دمای ورودی کویل و عبور جریان هوا از روی پره های آلومینیومی انتقال حرارت صورت می گیرد، عموماً در این کویل ها از لوله های مس با قطر 3/8 و 5/8 استفاده می گردد. کویل های آبی در تجهیزاتی مانند هوارسان و فنکویل مصرف می شود. 


 کویل داکت اسپیلیت

یکی از انواع کویل، کویل های گرمایی داکت اسپیلیت ها می باشد که در فصل زمستان جهت تامین گرمایـش استفاده می گردد. این کویل ها در واقع از نوع کویـل های آبـی می باشد که بر اساس ظرفیت و برند دستگاه ساخته می شود و مجهز به شیر هواگیری اتوماتیک می باشند.

 


 

کویل DX

این نوع کویل از نوع انبساط مستقیم می باشند که معمولاً در سیستم های تهویه مطبوع خانگی وهوارساز ها استفاده می شوداستفاده می شود. معمولاً دمای روی سطح کویل R407c ,R407a,R134a,R22 مانند  HFC که عمدتاً از مبردهایاز درجه حرارت نقطه شبنم هوای ورودی کمتر است و این امر موجب مرطوب گشتن سطح فین شده و می بایست رطوبـت علاوه برایجاد برودت DX ایجاد شده از طریق تشـت تقطیر که در زیر کویل تعبیه شده خارج گردد، در واقع در کویل هایرطوبت زدایی هم صورت می گیرد.


 

کویل بخار